Nie żyje Dorota Gołuchowska

„Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył.
Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.”

~ Jan Twardowski

Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Doroty Gołuchowskiej, która od 1987 r. pracowała w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Powiatowego w Zawierciu, a od 2000 r. w uruchomionym przy zaangażowaniu śp. prof. J. Łuczaka, Oddziale Opieki Paliatywnej na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oraz w Domowej Opiece Paliatywnej. Była dla wszystkich osobą wyjątkową, która posiadała niezwykłą umiejętność współpracy, zarządzania, rozwiązywania problemów, będąc przy tym równym partnerem, koleżanką jak również oddziałową, kochającą matką, żoną, babcią, ciocią. Kochała zdobywać wiedzę, żeby móc lepiej opiekować się chorymi, którzy również ją kochali. Niosła pozytywną energię i pomoc tym którzy jej potrzebowali. Pozostanie zawsze w naszej pamięci.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Zarząd i cała społeczność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Konsultant Krajowy i Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

DOFINANSOWANIE INFORMATYZACJI dla PIELĘGNIAREK oph

Zarządzeniem 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. świadczeniodawcy mogą składać wnioski do oddziałow wojewódzkich NFZ o dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki realizujące świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r.

16 marca 2020r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dopuszczając realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile ten sposób postępowania nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz zwiększając grupę lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

ZAWIADOMIENIE
Działając w oparciu o statut Towarzystwa i uchwałę Zarządu nr 7/2019 z dnia 03.10.2019r. zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, które odbędzie się dnia 16.01.2020r. /czwartek/ w Hotelu ARCHE ul. Oleńki 20 w Częstochowie.

Pierwszy termin zebrania16.01.2020r. godz. 12.00
Drugi termin zebrania – 16.01.2020r. godz. 12.15

Więcej informacji do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu