Zarządzeniem 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. świadczeniodawcy mogą składać wnioski do oddziałow wojewódzkich NFZ o dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki realizujące świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF