Szanowne koleżanki i koledzy!

 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej proszę o przesłanie uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, który ukazał się na stronie Ministerstwa Zdrowia 1.08.2012r.

Po zebraniu wszystkich Państwa uwag Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej w ramach konsultacji społecznych prześle je do Ministerstwa Zdrowia.

 

Uwagi prosimy kierować na adres: ptpopih@wp.pl

 

W imieniu Zarządu
Sekretarz Beata Gradoń

 
Zobacz projekt