16 marca 2020r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dopuszczając realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile ten sposób postępowania nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz zwiększając grupę lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA