STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a
42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a tel./fax (34) 360 54 91, (34) 360 55 37

Zaprasza pielęgniarki i położne do bezpłatnego udziału w kursach:

  • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I
  • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych pielęgniarek część II
  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Kursy będą realizowane w ramach projektu pn. „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy do kursów dostępne są na stronie http://hospicjum-czestochowa.pl/szkolenia-power/

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 698 101 878.


Patronat nad cyklem szkoleń
„OPIEKA PALIATYWNA – NOWE WYZWANIA W MEDYCYNIE”

Z wielką przyjemnością i zaszczytem informujemy, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej obejmuje patronat nad cyklem szkoleń pt: „Opieka Paliatywna – Nowe Wyzwania w Medycynie”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:
OPIEKA PALIATYWNA – NOWE WYZWANIA W MEDYCYNIE
20 kwietnia 2016r., Katowice
szczegóły na strona internetowej
www.opieka-paliatywna.pl