Komunikat ws. wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych