Aktualizacja z dnia 23.03.2020 r.
(Dokument przesłany do akceptacji do MZ i GIS dnia 24.03.2020)

LINK