„Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył.
Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.”

~ Jan Twardowski

Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Doroty Gołuchowskiej, która od 1987 r. pracowała w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala Powiatowego w Zawierciu, a od 2000 r. w uruchomionym przy zaangażowaniu śp. prof. J. Łuczaka, Oddziale Opieki Paliatywnej na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oraz w Domowej Opiece Paliatywnej. Była dla wszystkich osobą wyjątkową, która posiadała niezwykłą umiejętność współpracy, zarządzania, rozwiązywania problemów, będąc przy tym równym partnerem, koleżanką jak również oddziałową, kochającą matką, żoną, babcią, ciocią. Kochała zdobywać wiedzę, żeby móc lepiej opiekować się chorymi, którzy również ją kochali. Niosła pozytywną energię i pomoc tym którzy jej potrzebowali. Pozostanie zawsze w naszej pamięci.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Zarząd i cała społeczność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Konsultant Krajowy i Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.