ZAWIADOMIENIE
Działając w oparciu o statut Towarzystwa i uchwałę Zarządu nr 7/2019 z dnia 03.10.2019r. zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, które odbędzie się dnia 16.01.2020r. /czwartek/ w Hotelu ARCHE ul. Oleńki 20 w Częstochowie.

Pierwszy termin zebrania16.01.2020r. godz. 12.00
Drugi termin zebrania – 16.01.2020r. godz. 12.15

Więcej informacji do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu